Powered by Smartsupp

Kanalizační přípojky JihlavaMichal Kraus
+420 603 503 925  
Adresa: Sborná 37, 586 01  Jihlava
Email: dopravakraus@email.cz


O nás 

Naše firma realizuje: kanalizační přípojky


CAT 

Hmotnost: 

Šířka: 
Délka: 
Výška: 
Hloubkový dosah: 


JCB

Hmotnost: 

Šířka: 
Délka: 
Výška: 
Hloubkový dosah: 


Kanalizační přípojky rozdělujeme podle:

Sil unášejících odpadní vodu:
○ gravitační - odpadní voda odtéká přirozeně po spádu potrubí, tedy gravitačně,
○ tlaková - odpadní voda se shromažďuje v akumulačním prostoru čerpací stanice odpadních vod a následně je po naplnění přečerpá do nejbližšího gravitačního potrubí, případně přímo do veřejné kanalizace. Tento systém se používá, pokud vnitřní kanalizace vyúsťuje níže, než je dno potrubí stokové sítě.

Odvádění dešťových vod:
○ jednotná - dešťové vody jsou odváděny společně se splaškovými odpadními vodami,
○ dělená - dešťové vody jsou odváděny samostatným potrubím odděleně od vod splaškových. Tento druh se užívá například tehdy, je-li pro vnitřní kanalizaci objekt pro předčištění nebo je-li kanalizační přípojka tlaková. Dělená kanalizační přípojka tedy může být,
○ splašková nebo dešťová (i z možností vsakovacího systému).