sk

Slovnaft AdBlue - 10L

Výrobca: SLOVNAFT

Kategória: AdBlue

14,49 €

Popis produktu

AdBlue® je vodný roztok močoviny, ktorý sa skladá zo 32,5% z technicky čistej močoviny a zo 67,5% z destilovanej vody. Tento roztok pomáha výrazne znižovať emisie oxidov dusíka (NOx) pre dieselové motory, a zaisťuje tak aj splnenie čoraz prísnejších zákonom predpísaných noriem pre výfukové plyny.