sk

Dynamax G10 - 1L

Druh kvapaliny: Chladiaca

Výrobca: DYNAMAX

Kategória: Staršie osobné automobily, poľnohospodárske a stavebné stroje

0,00 €

Popis produktu

Dynamax G10 je koncentrovaná chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu je určená pre všetky typy starších motorových vozidiel, poľnohospodárske a stavebné stroje. Celoročne chráni chladiaci systém pred koróziou a zabraňuje prehriatiu motorov v letný ch mesiacoch. Odporúčaná výmena je po troch rokoch. Výrobca zabezpečuje konzultácie a neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Plní sa do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu automobilu. Je riediteľná pitnou alebo demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutia. 

Doporučené pomery riedenia: 

  • 1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 1 diel Dynaqua - použitie do - 32 °C;
  • 1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 1,5 dielu Dynaqua - použitie do - 26 °C;
  • 1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 2 diely Dynaqua - použitie do - 17 °C

Špecifikácie:

  • STN 66 8910:1983
  • ASTM D 3306