sk

Dynamax Cool Ultra G12 - 10L

Druh kvapaliny: Chladiaca

Výrobca: DYNAMAX

Kategória: Moderné osobné automobily

0,00 €

Popis produktu

Dynamax Cool Ultra G12 je koncentrovaná nízkotuhnúca chladiaca kvapalina určená pre najmodernejšie druhy motorov. Dynamax Ultra G12 je vysoko kvalitná nízkotuhnúca zmes vyrobená z monoetylénglykolu s vysoko progresívnymi antikoróznymi prísadami, zvlášť vhodná pre chladiče moderných hliníkových a zliatinových chladiacich sústav spaľovacích motorov. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. V roku 2008 získala chladiaca kvapalina Dynamax Ultra G12 prestížne ocenenie Zlatú medailu a Certifikát ochrannej známky kvality Slovak Gold. Obsahuje látku brániacu požitiu chladiacej kvapaliny.

Doporučené pomery riedenia:

  • 1.5 dielu DYNAMAX AL G12 : 1 diel DYNAQUA - pouitie do - 60 C
  • 1 diel DYNAMAX AL G12 : 2 dielyDYNAQUA - pouitie do - 18 C
  • 1 diel DYNAMAX AL G12 : 1 diel DYNAQUA - pouitie do - 38 C
  • 1 diel DYNAMAX AL G12 : 1.5 dielu DYNAQUA - pouitie do - 27 C

Špecifikácie:

  • STN 66 8910:1983
  • VW TL 774 D-F
  • ASTM D 3306