sk

Dynamax Cool Ultra G11 - 1L

Druh kvapaliny: Chladiaca

Výrobca: DYNAMAX

Kategória: Osobné automobily

0,00 €

Popis produktu

Dynamax Cool Ultra G11 je nízkotuhnúca zmes do chladičov automobilov na báze monoetylénglykolu s antikoróznymi prísadami je zvlášť vhodná pre chladiace sústavy spaľovacích motorov z ľahkých zliatín. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Prípravok neobsahuje dusitany, amíny a fosfáty. Plní sa do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu automobilu. Je riediteľná pitnou alebo demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutia. 

Doporučené pomery riedenia:

  • 1 diel DYNAMAX AL G11 : 1 diel Dynaqua - použitie do - 38 C
  • 1 diel DYNAMAX AL G11 : 2 diely Dynaqua - použitie do - 18 C
  • 1.5 dielu DYNAMAXAL G11 : 1 diel Dynaqua - použitie do - 60 C
  • 1 diel DYNAMAX AL G11 : 1.5 dielu Dynaqua - použitie do - 27 C

 

Špecifikácie:

  • STN 66 8910:1983
  • VW TL 774 C
  • ASTM D 3306