sk

Dynamax Cool Ultra AL G11 - 4L

Druh kvapaliny: Chladiaca

Výrobca: DYNAMAX

Kategória: Osobné automobily

0,00 €

Popis produktu

Dynamax Cool Ultra AL G11 je nízkotuhnúca zmes do chladičov automobilov na báze monoetylénglykolu s antikoróznymi prísadami je zvlášť vhodná pre chladiace sústavy spaľovacích motorov z ľahkých zliatin. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Prípravok neobsahuje dusitany, amíny a fosfáty. Plní sa do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu automobilu. Je rieditelná pitnou alebo demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutia podľa doporučených pomerov výrobcu. Chladiaca kvapalina Dynamax Cool Ultra AL G11 je miešatelná s nízkotuhnúcimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu (etylén-glykolu a propylénglykolu).

Doporučené pomery riedenia:

  • 1 diel DYNAMAX AL G11 : 2 diely Dynaqua - pouitie do - 18 C
  • 1 diel DYNAMAX AL G11 : 1.5 dielu Dynaqua - pouitie do - 27 C
  • 1 diel DYNAMAX AL G11 : 1 diel Dynaqua - pouitie do - 38 C
  • 1.5 dielu DYNAMAXAL G11 : 1 diel Dynaqua - pouitie do - 60 C

Špecifikácie:

  • STN 66 8910:1983
  • VW TL 774 C
  • ASTM D 3306